Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a www.everydayhungarian.hu/ és a www.everydayhungarian.com weboldalon történő megrendelés és vásárlás  esetén.

 

Szolgáltató adatai

Neve: Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hivatalosan rövidített neve: Tudomány Nyelviskola Kft.
Székhelye és telephelye: 1033 Budapest, Tavasz utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-869115
Adószáma: 13708519-2-41
Weboldal címe:  www.everydayhungarian.hu és www.everydayhungarian.com
E-mail címe: info@tudomanynyelviskola.hu
Telefonszáma: +36 1 368 11 56
A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések, megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. Jelen ÁSZF  a Tudomány Nyelviskola Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) everydayhungarian.hu és www.everydayhungarian.com című internetes oldalain (továbbiakban: Weboldal) található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék) megvásárlásának jogi feltételeit, a megrendelést leadó vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF  rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 3. A Weboldalon található bármely Termék megvásárlására vonatkozó szerződés külön írásba foglalás nélkül, a termék végleges megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.
 4. A megrendelések leadása elektronikus úton a everydayhungarian.hu és www.everydayhungarian.com Weboldalon történik. Termékeink személyesen is megvásárolhatók a Szolgáltató telephelyén.
 5. A megrendelés visszaigazolását Szolgáltató elektronikus úton küldi el Vásárló részére.
 6. A Weboldalon történő megrendelés véglegesítéséhez az ÁSZF megismerése és elfogadása szükséges.
 7. A Termék mellett feltüntetett ár bruttó vételár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási díjat.
 8. A megrendelés pillanatában érvényes ár fizetendő abban az esetben is, ha a Termék ára a megrendelés leadása és az árucikk kézhez vétele között módosul.
 9. A Vásárló által tévesen megadott adatokért és  esetleges elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 10. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben
  1. Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, és ott megrendelést adjon le.
  2. A Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatti károkért.
  3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
 11. A Weboldal megtekintése nincs előzetes regisztrációhoz kötve.
 12. Weboldalunkon csak regisztrált látogatók vásárolhatnak. A regisztráció során megadott adatai (pl. számlázási, szállítási cím) alapbeállításként tárolódnak. Az alapbeállítás adatait bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban változtathatja meg.

 

A vásárlás menete

 1. Vásárlás előtt Vásárlónak regisztrálnia kell.
 2. Regisztráció után helyezze a megrendelni kívánt termék(ek)et a kosárba.
 3. A kosár tartalma a rendelés elküldése előtt módosítható.
 4. A kiszállítási díj Magyarország teljes területére 1100 Ft/csomag. A kiszállítást a DPD futárszolgálat végzi. Külföldre történő megrendelés esetén a szállítási díj külön egyeztetendő.
 5. Amennyiben a (kedvezményekkel csökkentett) vásárlási érték eléri a 14.000 Ft/ csomag árat, a kiszállítás Magyarországon belül ingyenes.
 6. A fizetéshez az általános szerződési feltételek elfogadását követően léphet tovább.
 7. A fizetéshez meg kell adnia a szállítási és a számlázási címet. Kérjük, hogy a számlázási címet pontosan adja meg, mert hibás adatközlés esetén a számlát nem tudjuk javítani.
 8. Szolgáltató köteles a megrendelés beérkezését Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Számlázás

 1. Kérjük, a számla kiállításához adja meg pontosan a számlázási adatokat, mivel helytelenül megadott adatok miatt utólag nem áll módunkban javítani a kiküldött számlát. A számla első példányát a csomagban fogja megkapni.

 

Kiszállítás, átvétel

 1. Választható átvételi módok
  1. A csomag kiszállítását a DPD futárszolgálat végzi. Kiszállítási díj Magyarország teljes területén: 1100 Ft/csomag. Minimum 14.000 Ft/csomag megrendelés esetén ingyenes a szállítás Magyarországon belül.
  2. Személyes átvétel esetén kiszállítási díjat nem számolunk fel. Személyes átvételre a Tudomány Nyelviskola Kft. telephelyén (1033 Budapest, Tavasz utca 3.) van lehetőség hétköznap 10-18, szombaton 10-13 óráig.
  3. Külföldre történ megrendelés esetében a szállítási díj egyedileg egyeztetendő az info@tudomanynyelviskola.hu e-mail címen.
 2. Kiszállítási idő
  1. A megrendeléseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül postázzuk. Várható érkezésük ideje 3-5 munkanap. (Előre utalás esetén a postázás időpontja a pénz beérkezésétől számítandó.)
  2. Vásárló hibájából adódó sikertelen kézbesítésért a Tudomány Nyelviskola Kft. felelősséget nem vállal.

 

Fizetési módok

 1. Utánvét: a termék árát és szállítási díjat a futárnak  kell  kifizetnie a csomag átvételekor.
 2. Átutalás: a rendelés beérkezése után előlegszámlát állítunk ki, melyet elektronikusan küldünk el Vásárló e-mail címére. Ez alapján a termék és a kiszállítás díját előre kell fizetnie a megadott számlaszámra.
  (számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.;
  fiók címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.;
  számlaszám (Ft): 10404065-40652618-00000000)
 1. Készpénzes vagy bankkártyás fizetésre a Tudomány Nyelviskola Kft. ügyfélszolgálatán, személyes átvétel esetén van mód.

 

Akciók, kedvezmények

 1. Szolgáltató jogosult a Weboldalon kínált termékekre, illetve a szállítási díjra vonatkozóan akciókat, kedvezményeket meghirdetni.
 2. Vásárló az akcióról, kedvezményekről a Weboldalon közzétett információk alapján tájékozódhat, az abban leírtak alapján jogosult az engedményre, kedvezményre.

 

Reklamáció kezelése 

 1. Vásárlónak jogában áll reklamációt benyújtani, ha Szolgáltató teljesítése hibás volt. Hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a kiszállított termék minőségileg hibás volt, nem a megrendelt  termék került kiszállításra, vagy  a megrendelés teljesítésére vonatkozóan Vásárlónak egyéb észrevétele van.
 2. Vásárlónak   a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell reklamációját, kifogását közölni. A  kézhezvételtől számított 14 napon belül közölt kifogás kellő időben közöltnek  minősül.
 3. Panaszát, reklamációját Vásárló kizárólag elektronikus úton, az info@tudomanynyelviskola.hu e-mail címen teheti meg.
 4. Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről Vásárlót e-mailben értesíti.
 5. A termék kicserélésére vagy a vételár visszatérítésére irányuló igény  jogossága esetén Szolgáltató a Termék visszaküldésétől számított  14 napon belül intézkedik a cseretermék  saját költségén történő kiszállításáról, illetve a vételár  visszautalásáról.

 

Elállási jog

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 2. Vásárló az elállási nyilatkozatát írásban teheti meg az info@tudomanynyelviskola.hu e-mail címre elküldve.
 3. Kézhezvételi időpont bolti átvétel esetében a pénztárbizonylat kiállításának időpontja, házhozszállítás esetében az átvétel időpontja.
 4. Vásárló a sértetlen terméket saját költségén küldi vissza a Szolgáltató telephelyének címére, ennek módjáról a Szolgáltató ügyfélszolgálatával egyeztethet. Szolgáltató a vételárat az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti.
 5. Elállás esetén Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át.

 

Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

 1. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv ( Ptk. ), a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
 2. Jelen ÁSZF 2014. 11. 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 3. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.
 4. Szolgáltató az ÁSZF szövegét  Weboldalon letölthető formában teszi közzé.